Piłka nożna dla dzieci Szczecin

SportCamp jest stowarzyszeniem zajmującym się organizacją zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Swoje działania koncentrujemy na profesjonalnym prowadzeniu treningów w obrębie sekcji sportowych funkcjonujących w Stowarzyszeniu oraz stworzeniu jak najlepszych warunków do rozwoju dzieci. Jednym z naszych głównych celów jest wspomaganie budowy struktur sportowych w Szczecinie poprzez popularyzację zajęć sportowych. W obrębie Stowarzyszenie funkcjonują sekcje: piłki nożnej, pływania, piłki ręcznej oraz piłki siatkowej.

Piłka nożna dla dzieci

Działania w zakresie budowania struktur sprtowych w Szczecinie dotyczą popularyzacji oraz angażowania dzieci i młodzież do gry w piłkę nożną. Wykwalifikowana i doświadczona kadra trenerska zapewnia prowadzenie treningów na wysokim poziomie, co warunkuje prawidłowy rozwój dzieci. System szkolenia SportCamp koncentruje się na wyłanianiu talentów i umożliwia kontynuację szkolenia w klubach sportowych. Patronat na sekcją sprawuje MKS Pogoń ’04 Szczecin. Akademia piłkarska SportCamp zajmuje się również profesjonalną organizacją obozów oraz półkolonii piłkarskich.

PROGRAM SZKOLENIA DZIECI W PIŁCE NOŻNEJ „SPORTCAMP”

Wytrenowanie młodego zawodnika pod kątem zawodu piłkarza jest procesem bardzo długim i skomplikowanym. Proces ten aby był skuteczny wymaga dużego zaangażowania ze strony trenera, zawodnika oraz wsparcia rodziców. Trening piłki nożnej dla dzieci musi być odpowiednio dostosowany do rozwoju fizycznego oraz psychicznego dziecka. Poprzez odpowiedni dobór zadań do etapu szkolenia dziecka i odpowiedniej motywacji, mamy szansę wytrenować młodych sportowców na dobrych zawodników piłki nożnej. A więc wszystko sprowadza się do programu oraz etapizacji szkolenia piłkarskiego. Nieodzownym elementem, który jest składową osiągnięcia sukcesu w piłce nożnej są oczywiście predyspozycje dziecka, bez których osiągnięcie oczekiwanego poziomu sportowego jest niemożliwe.

Program nauki piłki nożnej dla dzieci Stowarzyszenia „SportCamp”, zakłada podział dzieci ze względu na rozwój fizyczny oraz umiejętności. Podział na grupy warunkuje większą efektywność prowadzonych treningów,a co za tym idzie usprawnia proces treningu piłkarskiego (etapizacja procesu szkolenia).

– Pierwszy etap szkolenia opiera się na grach i zabawach ruchowych. Trening polega na zainteresowaniu dzieci grą w piłkę nożną, zachęceniu, poprzez zabawę, do aktywności fizycznej oraz udziału w zajęciach piłkarskich. Etap pierwszy przeznaczony jest dla dzieci do 7 roku życia.

– Etap drugi szkolenia dzieci w piłce nożnej, to okres wszechstronnego rozwoju fizycznego. Etap ten został podzielony na dwa okresy: przygotowania wstępnego (7-10 lat) oraz nauczania podstawowego (10-12 lat).

W okresie przygotowania wstępnego zadania treningowe koncentrują się na rozwoju sprawności ogólne (gibkości, koordynacji, szybkości, wytrzymałości oraz skoczności), rozwoju techniki indywidualnej zawodnika (poruszanie się z piłką, podania, przyjęcie piłki, strzał), umiejętnościach indywidualnych podczas gry w obronie oraz ataku. Na tym etapie wstępnie określa się predyspozycje zawodnika poprzez grę na różnych pozycjach.

W okresie nauczania podstawowego ćwiczenia ukierunkowane są na przygotowanie dziecka pod kątem fizycznym do prawidłowego wykonywania bardziej technicznych zadań piłkarskich – kładzie się nacisk na rozwój cech motorycznych: koordynacji, szybkości, gibkości, zwinności oraz wytrzymałości. W tym etapie rozwija się również umiejętności dotyczące taktyki gry w obronie oraz ataku, naucza się i doskonali technikę gry specjalnej oraz ogólnej. Przekazuje się również wiadomości dotyczące przepisów gry w piłkę nożną, wysiłku fizycznego oraz odżywiania.

– W trzecim etapie trener koncentruje się na nauce nowych elementów w piłce nożnej i doskonaleniu elementów już poznanych. Dalej na treningach skupiamy się na sprawności fizycznej, ale wprowadza się trening ukierunkowany na rozwój wytrzymałości, szybkości i siły. Naucza się i doskonali umiejętności techniczne oraz taktyczne w grze indywidualne oraz zespołowej. Duży nacisk kładzie się na motywację zawodnika do treningu piłki nożnej. Etap trzeci dotyczy dzieci w wieku 14-16 lat.

– Kolejnym etapem szkolenia piłkarskiego jest okresem przygotowania specjalistycznego. Polega na wdrażaniu myślenia profesjonalnego u zawodnika (dbałość o dietę, wiedza na temat regeneracji organizmu), rozwija się umiejętności gry w piłkę nożną w różnych systemach i na różnych pozycjach, a później po określeniu predyspozycji piłkarza, przypisuje się go do określonej pozycji i wprowadza ukierunkowany, indywidualny trening piłkarski. Buduje się również odporność psychiczną zawodnika oraz motywację do gry (ambicję, samoocenę, waleczność). Okres przygotowania specjalistycznego w piłce nożnej przewidziany jest dla zawodników w wieku od 17 od 19 lat.

Zapisz swoje dziecko na zajęcia piłkarskie

Zapoznaj się z harmonogramem treningów piłki nożnej:

www.pilkanozna.szczecin.pl/trening-pilki-noznej

TOP