Zapisz dziecko na zajęcia piłki nożnej

Możesz zapisać swoje dziecko na trzy sposoby:

– telefonicznie pod numerem: 509 096 228
– kontaktując się mailowo: sportcamp@sportcamp.pl
– wypełniając poniższy formularz

Umów się na bezpłatne zajęcia pokazowe.

Zapoznaj się z harmonogramem treningów piłki nożnej

 

Zapraszamy również na:
www.sportcamp.pl

Dane uczestnika

Dane rodzica/opiekuna prawnego

TOP